IV CARRERA POPULAR "PRAIA DE MIÑO". VIII CIRCUÍTO DEP. PROVINCIAL DA CORUÑA