luns 04 maio 2020

PRÁCTICA DEPORTIVA DURANTE A FASE 0 DA DESESCALADA (Fonte: Bufete Alonso Martínez)

Primeiro foi a liberalización da actividade física popular desde o sábado 2 de maio ( OM  SND/380/2020 da actividade física non profesional ao aire libre) e agora renóvanse os adestramentos individuais no deporte profesional e federado desde o luns 4 de maio ( OM  SND/388/2020 do deporte profesional e federado).

A conxunción de ambas as normas presenta varias lagoas que xeran dúbidas e incertezas para os seus destinatarios. Como e onde podo adestrar durante esta fase inicial se son deportista federado? Imos ver os puntos principais desta regulación excepcional para os adestramentos na transición cara ao fin do estado de alarma.

Os federados poden adestrar o dobre

Desde o sábado 2 maio as persoas de 14 anos en diante poden practicar calquera deporte individual que non requira contacto con terceiros nas vías ou espazos públicos, podendo circular para iso por espazos naturais e zonas verdes. Esta práctica de actividade física popular pode ser realizada en calquera lugar do municipio onde se reside e unha única vez ao día, que, en municipios de 5.000 ou máis habitantes, poderá ser ou ben entre as 6 e as 10 da mañá ou entre as 8 da tarde e as 11 da noite. Dentro desas franxas horarias non hai un límite de tempo para a práctica da actividade física.

Desde o luns 4 de maio os deportistas federados poderán facer adestramentos individuais ao aire libre nesas mesmas franxas horarias pero ata dúas veces ao día. Non é moi habitual que os deportistas non profesionais (aínda que sexan federados) realicen máis dun adestramento diario ao aire libre pero esta norma permite que o fagan, podendo facer un adestramento por franxa ou mesmo dúas na mesma franxa cunha pausa intermedia para regresar ao seu domicilio ou a facer a compra, por exemplo.

Os federados si poden coller o coche, a moto ou o  autobus para ir adestrar á outra punta do municipio

Unha rechamante limitación da Orde que regula a actividade física non profesional é que prohibe expresamente "facer uso de vehículo motorizado ou do transporte público para desprazarse a vías ou espazos de uso público co fin de practicar a actividade física". Soamente está permitido desprazarse a practicar actividade física a pé ou en bicicleta, habendo varios concellos reservado parte dos carrís das vías de circulación para peóns, corredores e ciclistas a fin de reducir as aglomeracións.

Así, por exemplo, unha persoa que viva na parte máis afastada do mar dun municipio costeiro, soamente poderá ir practicar surf se está disposta a cruzar o municipio cargando coa táboa.

A Orde do deporte profesional e federado non contén esa prohibición, polo que os federados si poderán usar un vehículo motorizado ou o transporte público para desprazarse a adestrar individualmente dentro do municipio.

Onde pode adestrar un federado?

Os deportistas federados poden adestrar en espazos ao aire libre, podendo acceder libremente, se fose necesario, tamén a espazos naturais como mar, ríos ou encoros, entre outros (sempre que nestes últimos estea permitida a práctica deportiva de adestramento, pois falamos de dominio público  hidráulico suxeito a restricións en canto ao seu uso).

Unha canastra de baloncesto instalada nunha praza pública é, indubidablemente, un espazo público, de modo que, aplicando o  antedicho, unha persoa non federada poderá ir a pé á canastra para adestrar unha vez ao día mentres que unha persoa federada poderá ir dúas veces ao día e, se a canastra está ocupada, desprazarse en coche ou autobús polo municipio en busca doutra canastra libre.

Poderíase acceder a unha pista de baloncesto ao aire libre que se atope nas instalacións dun club deportivo ou un centro escolar? Poñamos que o federado é directivo ou adestrador e dispón das chaves podería acceder ao interior do club ou centro para adestrar individualmente? Entendemos que non podería porque a norma fala de "espazos" ao aire libre e non de instalacións ao aire libre. As instalacións deportivas (tanto ao aire libre como cubertas) atópanse pechadas ao público desde o inicio do estado de alarma o pasado 14 de marzo. As excepcións a estes peches menciónanse expresamente na Orde  SND/388/2020:

Así, o seu artigo 10.1 permite expresamente que os deportistas participantes en ligas profesionais (única e exclusivamente son ligas profesionais a ACB de Baloncesto e a Primeira e Segunda divisións de Fútbol) poidan realizar adestramentos básicos "nos centros de adestramento de que dispoñan os clubs ou sociedades anónimas deportivas", como excepción aos espazos públicos.

                     "Urxe aclarar se os federados hípicos poderán acudir a adestrar se os cabalos atópanse nun centro hípico situado nun municipio distinto a aquel en que reside o 

                       deportista, un problema que poderá repetirse no futuro co golf, o karting ou o  aeromodelismo"

Por outra banda, o parágrafo terceiro do artigo 9.1 contén outra excepción para que os deportistas federados poidan acceder, previa cita, aos lugares onde se atopen os animais que participen na modalidade deportiva con eles (por exemplo, ás instalacións ecuestres para adestrar individualmente cos seus cabalos). Isto expón unha transcendente dúbida cando esas instalacións atópanse nun municipio distinto daquel no que reside o federado.

Quen pode moverse pola provincia para adestrar e quen debe manterse dentro do municipio?

O artigo 8 da Orde  SND/388/2020 permite que poidan adestrar, individualmente, ao aire libre, sen suxeición a franxas horarias e dentro dos límites da provincia na que residan, os deportistas profesionais do Real Decreto 1006/1985 e os deportistas cualificados polo Consello Superior de Deportes (CSD) como deportistas de alto nivel ou de interese nacional.

Deportistas profesionais soamente son aqueles que teñen un contrato de traballo suxeito á relación laboral especial de deportista regulada no Real Decreto 1006 cunha entidade deportiva, firma comercial ou empresa organizadora de espectáculos deportivos. Quedan fóra os deportistas rexistrados no réxime de traballadores autónomos.

Os deportistas de alto nivel que poden moverse libremente pola provincia para adestrar en calquera franxa horaria son, exclusivamente, os así cualificados polo CSD, de modo que os deportistas cualificados como de alto nivel polas súas Administracións deportivas autonómicas quedan fóra deste grupo.

O resto de deportistas federados unicamente poden adestrar dentro dos límites do seu municipio. Exponse unha dúbida en relación co lugar onde se atopan os animais que participan na modalidade.

O parágrafo terceiro do artigo 9.1 contén unha excepción á non entrada en instalacións deportivas sinalando: "Con todo, se na modalidade deportiva practicada participasen animais, poderase realizar a práctica ao aire libre, de maneira individualizada, no lugar onde estes permanezan, mediante cita previa, e durante o mesmo período de tempo." A dúbida consiste en determinar se ese lugar debe atoparse dentro dos límites do termo municipal onde resida o deportista ou non. Existen grandes poboacións, como A Coruña, onde ten a súa sede este despacho, cuxo municipio ten pouca extensión, o que fai que as instalacións ecuestres atópense noutros municipios próximos. Non poderían os xinetes federados acudir ao centro hípico do municipio próximo para adestrar coa súa montura?

Conviría que a Orde fose modificada o máis axiña posible para aclarar que ese adestramento poderá facerse no lugar (dentro da provincia de residencia ou distante a non máis de x quilómetros do domicilio) onde permaneza o animal ou ben que se ditase algunha instrución interpretativa para liquidar un problema que se pode reproducir cando en sucesivas fases póidanse iniciar adestramentos individuais ao aire libre en instalacións ao aire libre que adoitan estar fóra dos límites territoriais dos grandes municipios, tales como campos de golf, circuítos de karts ou motocrós ou pistas de  aeromodelismo, entre moitos outros.

Fonte: Bufete Alonso Martínez