Tempo para o inicio da carreira

Días Horas Min. Seg.

A Coruña, domingo 13 febreiro 2022

XIV MEDIO MARATÓN CORUÑA 21

Saída Distancia Inscrición ata Prezo
MÁSTER 712 inscritos 09:30 21,1 km 30/01/2022 18,00 plazas
06/02/2022 30,00
08/02/2022 40,00
SENIOR 128 inscritos 09:30 21,1 km 30/01/2022 18,00 plazas
06/02/2022 30,00
08/02/2022 40,00
SUB 23 4 inscritos 09:30 21,1 km 30/01/2022 18,00 plazas
06/02/2022 30,00
08/02/2022 40,00
SUB 20 3 inscritos 09:30 21,1 km 30/01/2022 18,00 plazas
06/02/2022 30,00
08/02/2022 40,00
Inscribirme Total: 847 inscritos

A organización da carreira cumprirá en todo momento coas recomendacións establecidas para eventos e actividades deportivas no contexto da nova normalidade provocada pola COVID-19, partindo do protocolo FÍSICOVID–DXT GALEGO da Federación Galega de Atletismo, certificado pola Secretaría Xeral para o Deporte con data do 1 de decembro de 2021, e en función da evolución da pandemia estará sometida, en todo caso, ao cumprimento das normas de prevención da COVID19.
Este regulamento poderá modificarse seguindo as indicacións das autoridades e/ou organismos competentes en materia sanitaria e deportiva, quedando a expensas da situación sanitaria vixente na data da celebración da proba.