O Pino, sábado 27 novembro 2021

II CARREIRA E III ANDAINA POPULAR 5KM POLA IGUALDADE

Saída Distancia Inscrición ata Prezo
CARREIRA 196 inscritos 16:25 5 km 25/11/2021 0,00 plazas
Inscrición finalizada Total: 196 inscritos
Saída Distancia Inscrición ata Prezo
ANDAINA 63 inscritos 16:30 5 km 25/11/2021 0,00 plazas
Inscrición finalizada Total: 63 inscritos

NORMATIVA COVID-19: En aplicación da normativa covid-19, aplicarase o protocolo Fisio-Covid vixente na data de celebración da proba.
Este protocolo comunicarase aos/as participantes nos días previos á celebración da II Carreira e III Andaina 5 km pola igualdade do Concello de O Pino.

Información aos participantes da carreira.
A saída realizarase de forma conxunta coa máscara posta. 
Para a participación e a entrega do dorsal, será imprescindible amosar o certificado de vacinación COVID ou a aportación do certificado da realización dun test de antíxenos ou PCR negativo cunha antelación máxima de 72h á celebración da proba.
Os atletas na saída deberán permanecer coa máscara posta ata o intre da saída, onde poderán sacala sempre e cando respecten a distancia de seguridade de 1,5 m e sempre seguindo as indicacións da organización ou xuíz de saída
Todos os/as atletas recibirán una máscara ao finalizar a proba na liña de meta.

Información aos participantes da  andaina.
A saída farase de forma conxunta coa máscara posta. Os participantes da andaina para recoller o seu dorsal deberán entregar a Declaración Responsable. 
A  andaina realizarase portando sempre a máscara, no momento que non poidan ser respectados os 1,5 m de separación. Deberá ser colocada tapando a boca e nariz.