Carballo, domingo 05 xuño 2022

10K CARBALLO. X CARREIRA POPULAR CONCELLO CARBALLO. VIII CIRCUITO DEP. PROVINCIAL DA CORUÑA

O Concello de Carballo organiza o “10K CARBALLO 2022. X Carreira Popular Concello de Carballo”, proba autonómica oficial da Federación Galega de Atletismo (FGA en adiante), baixo o control técnico do Comité de Xuíces da FGA.

A organización da carreira cumprirá en todo momento coas recomendacións establecidas para eventos e actividades deportivas no contexto da nova normalidade provocada pola COVID-19, partindo do protocolo FÍSICOVID–DXT GALEGO da Federación Galega de Atletismo, certificado pola Secretaría Xeral para o Deporte con data do 1 de decembro de 2021, e en función da evolución da pandemia estará sometida, en todo caso, ao cumprimento das normas de prevención da COVID19.

Este regulamento poderá modificarse seguindo as indicacións das autoridades e/ou organismos competentes en materia sanitaria e deportiva, quedando a expensas da situación sanitaria vixente na data da celebración da proba.