Tempo para o inicio da carreira

Días Horas Min. Seg.

A Coruña, domingo, 23 de abril de 2017

VI MARATÓN C42 - CAMPIONATO DE GALICIA

Saída Distancia Inscrición ata Prezo
MARATÓN C42 222 inscritos 08:30 42 km 09/04/2017 25,00 plazas
16/04/2017 40,00
Inscribirme Total: 222 inscritos
Saída Distancia Inscrición ata Prezo
10KM 361 inscritos 08:45 10 km 09/04/2017 5,00 plazas
16/04/2017 15,00
Inscribirme Total: 361 inscritos
O Concello da Coruña e a Federación Galega de Atletismo organizan o próximo 23 de abril de 2017, o VI Maratón Coruña 42, cunha distancia homologada de 42.195 metros, que coincidirá co Campionato de Galicia Absoluto e de Veteranos Individual e de Clubs, incluída no calendario nacional da RFEA. Paralelamente, celebrarase unha proba de 10 km.

CONTROL TÉCNICO DA CARREIRA: As carreiras estarán controladas polo Comité Nacional de Xuíces da RFEA e o Comité Galego de Xuíces da FGA. 
INSCRICIÓNS:  ata as 23:59 horas do 16 de abril de 2017. 

As inscricións gratuitas para o Campionato Galego terán que realizarse exclusivamente a través do sistema online da RFEA ata as 23.59 do 09 de abril de 2017 (ver circular correspondente)Non se aceptarán inscricións fóra dos prazos establecidos. Enlace de inscrición RFEA (Aquí)

Bonificacións C42: 50%  para maiores de 65 anos, posiudores do Carné Xove e persoas paradas. Para Para acreditar estas circunstancias é suficiente cunha declaración responsable, que se entenderá realizada no momento que se marque a opción "solicito bonificación", no formulario de inscrición en liña  ou na folla de inscrición presencial;  e enviar os documentos que se detallan a continuación, á Federación Galega de Atletismo mediante un e-mail á seguinte enderezo: info@carreirasgalegas.com
  • Maiores de 65 anos: fotocopia do DNI.
  • Posuidores do Carné Xove: fotocopia do DNI e do Carné Xove.
  • Parados: fotocopia do DNI e informe de períodos de altas e baixas, expedido polo Servizo Público de Emprego (INEM) antes do día da inscrición na carreira ou fotocopia da tarxeta de desemprego.
O prazo para o envío de documentos por correo electrónica finaliza  ás 24:00 h do 09 de abril de 2017.