Tempo para o inicio da carreira

Días Horas Min. Seg.

A Coruña, domingo, 26 de febreiro de 2017

IX MEDIO MARATÓN C21

Saída Distancia Inscrición ata Prezo
VETERÁN 1472 inscritos 10:00 21,1 km 12/02/2017 15,00 plazas
19/02/2017 25,00
SENIOR 379 inscritos 10:00 21,1 km 12/02/2017 15,00 plazas
19/02/2017 25,00
PROMESA 15 inscritos 10:00 21,1 km 12/02/2017 15,00 plazas
19/02/2017 25,00
JUNIOR 6 inscritos 10:00 21,1 km 12/02/2017 15,00 plazas
19/02/2017 25,00
Inscribirme Total: 1872 inscritos
Saída Distancia Inscrición ata Prezo
CADEIRA DE RODAS 2 inscritos - 21,1 km 12/02/2017 15,00 plazas
19/02/2017 25,00
Inscribirme Total: 2 inscritos
O Concello da Coruña e a Federación Galega de Atletismo organizan o próximo 26 de Febreiro de 2017 o IX Medio Maratón Coruña21, cunha distancia homologada de 21.097´50 metros. 

  • A saída da carreira terá lugar ás 10:00 horas. 
  • A saída da carreira para discapacitados en cadeira de rodas darase con antelación á absoluta, e o seu horario definitivo será comunicado antes da data da carreira.
  • O percorrido está situado no centro urbano da cidade da Coruña. O circuíto está medido e homologado pola Real Federación Española de Atletismo (R.F.E.A).
CONTROL TÉCNICO DA CARREIRA: A carreira estará controlada pola Federación Galega de Atletismo a través do seu Comité Galego de Xuíces.

BONIFICACIÓNS: 50 % para maiores de 65 anos, posuidores do carné novo e parados. Para acreditar estas circunstancias é suficiente cunha declaración responsable, que se entenderá realizada o momento que se marque a opción "solicito bonificación2, no formulario de inscrición online ou na folla de inscrición presencial; e enviar os documentos que se detallan a continuación, á Federación Galega de Atletismo mediante un e-mail na seguinte dirección de correo electrónico: info@carreirasgalegas.com 
  • Maiores de 65 anos: fotocopia do DNI.
  • Posuidores do Carné Novo: fotocopia do DNI e do Carné Xove.
  • Parados: fotocopia do DNI e Informe de períodos de altas e baixas, expedido polo Servizo Público de Emprego (INEM) antes do día da inscrición na carreira ou fotocopia da tarxeta de desemprego.
O prazo para o envío de documentos por email, finaliza ás 24:00 horas do 12 de Febreiro do 2017.

ENTREGA DE DORSAIS E CHIPS: Realizarase o venres 24 e sábado 25 de febreiro. Informarase os corredores inscritos do lugar e horario da entrega.